Ons team

Miranda Jansen

Sinds 2007 ben ik werkzaam in mijn eigen praktijk. Ik zie mezelf als een allround logopedist met ervaring op alle onderdelen van de logopedie. Doordat de praktijk gegroeid is ben ik nu ook veel achter de schermen bezig met de praktijkvoering. Maar mijn passie blijft toch het werken met de cliënten. Of het nu jonge niet-sprekende kinderen zijn of ouderen. De afwisseling en diversiteit maakt mijn werk als logopedist echt heel leuk! Ik lever graag kwalitatief goede zorg, in een prettige sfeer en omgeving waarbij de cliënt centraal staat.

Expertise
Prompt, Communicatieve taaltherapie, Stottertherapie voor volwassenen en jonge kinderen (Lidcombe en Restart-DCM), Mauele facilitatie van de Larynx, Preverbale logopedie

Locaties

Locatie Willem Rosestraat dinsdag, donderdagochtend, vrijdag
SPIL-centrum Jagershoef/Prinsejagt woensdagochtend, donderdagmiddag

Contact
040 24 20 184 of info@logopedie-jansen.nl

Anne Wijnstekers

Sinds november 2010 ben ik werkzaam als allround logopedist bij Logopediepraktijk Jansen. Ik werk graag met mensen omdat ieder mens uniek is. In de praktijk vind ik de afwisseling van kinderen en volwassenen leuk en interessant. Het is voor mij erg belangrijk dat cliënten zich op hun gemak voelen tijdens de behandeling, omdat een vertrouwde omgeving zorgt voor een goede samenwerking. Daarnaast wil ik kwaliteit van zorg aanbieden door het opstellen van een op maat gemaakt behandelplan om zo de juiste hulp te kunnen bieden.

Expertise
Logopedie en Tandheelkunde (OMFT), TOLK: Praten met je kind, Hodson & Paden

Locatie

Gezondheidscentrum Prinsejagt maandag, dinsdagmiddag, woensdag, donderdagmiddag
Gezondheidscentrum Airborne dinsdagochtend, donderdagochtend
Gezondheidscentrum Parade vrijdagmiddag

Contact
06 10 71 03 92 of anne@logopedie-jansen.nl

Min-Ja Mulder

Sinds 2002 ben ik als allround logopedist werkzaam in de vrijgevestigde praktijken, waaronder sinds 2016 bij Logopediepraktijk Jansen. Vooral de afwisseling van doelgroep en leeftijd spreekt mij aan. Mijn affiniteit ligt de laatste jaren vooral bij de jonge kinderen die nog niet of nauwelijks spreken, waarbij de begeleiding van ouders een rol speelt en bij volwassenen met stemproblemen. Ik heb een holistische kijk en werk veelal intuïtief, waarbij ik een op maat gesneden behandelaanpak vanuit verschillende methodieken en technieken inzet. Ik vind het belangrijk om ieder mens de aandacht en tijd te geven die nodig is.

Expertise
Sensorische Informatie verwerking, Nederlands met ondersteunende gebaren, Stemtherapie bij beroepssprekers, Estill Voice training, Complete Vocal Technique, Autisme spectrumstoornissen, Larynx Facilitatie en Psychogene Stemstoornissen, Kinesiotaping

Locaties

Gezondheidscentrum Oude Toren maandag, dinsdag
Gezondheidscentrum Airborne woensdag, vrijdag
Willem Rosestraat zaterdag

Contact
06 22 49 86 27 of min-ja@logopedie-jansen.nl

Emma Rijken

Inmiddels heb ik 9.5 jaar ervaring als logopedist in vrijgevestigde praktijken waaronder logopediepraktijk Jansen sinds 2016. Ik heb een grote passie voor het behandelen van jonge kinderen met spraaktaalproblemen, maar sta open voor diverse logopedische hulpvragen. Het leuke aan dit werk is dat ieder mens uniek is en een andere aanpak vraagt en dat maakt mijn werk als logopedist dan ook zo interessant. Ik zet graag mensen in hun kracht. Dit wil ik doen door oefeningen en adviezen te geven die goed toepasbaar zijn voor de cliënt en waarmee we samen tot vooruitgang komen.  Een goede samenwerking en omgang met de cliënt en diens omgeving waarbij een gevoel van vertrouwen en openheid is, vind ik daarbij essentieel.

Expertise
Logopedie en Tandheelkunde (OMFT), Prompt.

Locaties

Locatie Willem Rosestraat maandag
Gezondheidscentrum Oude Toren donderdag, vrijdag

Contact
06 83 66 56 65 of emma@logopedie-jansen.nl

Chanel Claeijs

In december 2016 heb ik de opleiding tot logopedist afgerond aan de Fontys Paramedische Hogeschool te Eindhoven. Sinds januari 2017 ben ik werkzaam als logopedist bij Logopediepraktijk Jansen. Tijdens mijn opleiding heb ik middels stages kennis en ervaring op gedaan binnen zowel de vrije vestiging, het speciaal basisonderwijs, het verpleeghuis als het revalidatiecentrum. Ik heb ervaring en affiniteit met het behandelen van ouderen met neurologische problemen en stemproblemen, maar ook met het behandelen van kinderen met taalproblemen en articulatieproblemen. Ik vind de afwisseling tussen jong en oud erg leuk en interessant om mee te werken. Als logopedist vind ik het belangrijk dat de cliënt zich op zijn of haar gemak voelt tijdens de behandelingen. Ik vind het een uitdaging om een behandeling af te stemmen op de wensen en persoonlijkheid van de cliënt waarbij de cliënt centraal staat.

Expertise
Dysartrie en spraakapraxie, communicatieve taaltherapie bij kinderen van 2-6 jaar.

Locatie

SPIL-centrum Vlokhoven dinsdagochtend, donderdagochtend
Gezondheidscentrum Vredesplein dinsdagmiddag
Gezondheidscentrum Oude Toren woensdag
Locatie Willem Rosestraat donderdagmiddag
Gezondheidscentrum Airborne zaterdag

Contact
06 83 66 41 61 of chanel@logopedie-jansen.nl

Manon Vink

Voordat ik als logopedist werkzaam was heb ik de opleiding onderwijsassistent gedaan en heb daarna als pedagogisch medewerker gewerkt bij diverse kinderdagverblijven. Sinds juli 2017 ben ik werkzaam als logopedist. Ik heb ervaring en affiniteit met het behandelen van zowel kinderen met spraak- en taalproblemen als volwassen met stemproblemen. Een stem is van ieder van ons persoonlijk. Iedere cliënt is uniek en heeft een eigen benadering nodig. Dit maakt ons werk afwisselend, maar zeker ook uitdagend! Tevens vind ik het belangrijk dat een cliënt zich vertrouwd voelt in een veilige leeromgeving, zodat het open staat om te leren. Ik vind dat het belangrijk is om goed te luisteren naar de cliënt en daarna doelbewust aan de slag te gaan tijdens de logopedische therapie.

Expertise
Logopedie en Tandheelkunde / Oro-myofunctionele Therapie (OMFT), Manuele Facilitatie van de larynx (MFL), Meerdere nascholingen op het gebied van Executieve functies, Neurolinguistisch Programmeren (NLP).

Locaties

SPIL-centrum Vlokhoven maandag
SPIL-centrum Jagershoef/Prinsejagt dinsdag, donderdagochtend
Willem Rosestraat woensdag
Gezondheidscentrum Airborne donderdagmiddag

Contact
06 12 80 14 18 of manon@logopedie-jansen.nl